Palvelun rekisteriseloste

LIIKENNEVIRTA OY

ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE

(Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Liikennevirta Oy (”Liikennevirta”)
Energiakuja 3
00180 Helsinki
p. 050 434 0132
e. SUPPORT@VIRTA.FI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jussi Palola
Toimitusjohtaja
Energiakuja 3
00180 Helsinki
p. 050 434 0132
e. JUSSI.PALOLA@VIRTA.FI

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: - asiakkaan tunnistaminen
- asiakaspalvelun ja yhteydenottojen hoitaminen sekä muu asiakassuhteen ylläpito
- laskutusasiat ja perintä
- latauspalveluiden ja muiden Liikennevirran palveluiden tuottaminen ja kehittäminen
- latauspalvelun käytön seuranta
- suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut perustellut
käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta talletetaan rekisteriin seuraavat tiedot: - käyttäjän etu- ja sukunimi - osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- sopimustiedot - maksukortin numero
- käyttäjätunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat, rekisteriin talletettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta
itseltään asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Liikennevirta voi luovuttaa asiakkaan kohdassa 5. mainittuja tietoja sen alihankkijoille ja
yhteistyökumppaneille siltä osin ja siinä laajuudessa kuin Liikennevirran kulloinkin
tarjoamien palveluiden ja tuotteiden toimittamiseksi asiakkaalle on tarpeellista (kuten
latauspalvelun tuottaminen, toimitukset, maksupalvelut, perintä jne.). Liikennevirta ei
luovuta asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

8.1. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

8.2. Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakasta koskevia tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain
ne henkilöt, joilla asemansa tai tehtäviensä puolesta on oikeus käsitellä
asiakkaiden henkilötietoja. Tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa sijaitsevalla
palvelimella ja tilaan pääsyä on rajoitettu. Kullakin henkilötietojen käsittelijällä on
oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

9.1. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina
kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä tai
puutteita, asiakas voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Asiakkaalla on myös
mahdollisuus itse korjata ja päivittää tietojaan oman profiilisivunsa kautta.

9.2. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää Liikennevirtaa käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja
oikaisuasioissa asiakas voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai
postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen tai kohdassa 2. mainittuun
rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.